Bilar utrustas med automatiskt larm

 

När en bilolycka inträffar och föraren ringer SOS Alarm är det inte ovanligt att personen ifråga är både chockad och desorienterad. Många gånger lyckas personen beskriva vad som har hänt men har svårt för att tala om var han eller hon befinner sig. Det här är ett ständigt problem hos SOS Alarm som måste veta var olyckan har skett för att kunna skicka ut hjälp.

En lösning är larmet som kallas för eCall och som SOS Alarm har stöd för från 1 oktober 2017. Det är en IT-teknik där bilen själv larmar SOS Alarm automatiskt om en våldsam olycka sker. I larmet får larmcentralen uppgifter om var bilen befinner sig, vilken typ av bil det är, vilken typ av drivmedel som bilen använder och vilken tid som larmet har skickats. Tack vare eCall kan räddningstjänst få information om vad som har hänt utan att integritetskränkande tilltag behöver förekomma, såsom exempelvis användning av förarens GPS i mobiltelefonen.

SOS Alarm ska fortsättningsvis prioritera larm från eCall då de kan innebära att föraren är medvetslös eller i värsta fall avliden. Arbetet med eCall har pågått på EU-nivå i närmare tjugo år men från och med 2018 kommer bilar att utrustas med eCall.