Unga uppfinnare uppmuntras med Finn Upp

Finn Upp är en ideell organisation som grundades 1979 och som har som största uppgift att motivera och inspirera unga människor att uppfinna nya saker. Bakom organisationen står Skolverket tillsammans med Fackförbundet ST, Finansförbundet, Försvarsförbundet, Unionen och Vision.Det basala syftet med Finn Upp är att tända lusten att vara innovativ och utveckla produkter eller tekniker i unga år. Med innovationsglädjen kommer nämligen också förmågan att lösa problem och liknande egenskaper som kan tjäna ungdomarna väl under resten av deras liv. Därtill hjälper Finn Upp till att skapa nya uppfinnare och företagare som kan föra Sverige framåt under många år.

Varje år anordnar Finn Upp en uppfinnartävling för elever i högstadiet och denna tävling har kommit att bli Sveriges största inom detta område. Den brukar vara mycket uppskattad, inte minst då vinnaren kan vinna 5000 kr. Gymnasieelever har också chansen att ta del av Finn Upps tävlingar från och med 2017 då Konstruktionspriset delas ut. Detta pris är inrättat tillsammans med Utställningen Unga forskare som har naturvetenskap, teknik och matematik som fokus.