Utbildning till teknisk undersköterska

Undersköterska med specialkompetens inom välfärdsteknologi är en utbildning som Högre Yrkesutbildning Göteborg nyligen har adderat till sitt utbud. Utbildningen är ett svar på den teknik som numera finns inom vården och som ibland kräver sin man eller kvinna för att fungera på ett korrekt sätt inom. Därtill anses det att det kommer att behövas allt fler vårdgivare som är utbildade inom teknologiska områden, just för att kunna hänga med i den riktning som vården utvecklas mot.

Söka till utbildningen

Det är alltså tänkt att den som önskar gå YH-utbildningen skall jobba inom vård och omsorg. I utbildningsbeskrivningen nämner Yrkeshögskolan i Göteborg att den sökande bör ha ett stort intresse för teknik och IT samt att denne, efter utbildningen, ska kunna dela med sig av sin nyvunna kunskap till kollegor och övrig personal. I dagsläget ger utbildningen 100 YH-poäng och deltagarantalet är begränsat till 30 stycken.

Initiativtagare

Den ursprungliga ansatsen till utbildning inom teknik för vården kom från äldreomsorgen. Allt fler larm och andra tekniska finesser blir vanliga inom denna sektor och det fanns de som upplevde att en stor del av personalen saknade kompetensen att klara av dessa. Personalen hängde alltså inte med i teknikutvecklingen, så att ha någon i personalstyrkan som kunde ge stöd och utbildning var grundidén.

Självständiga vårdnadstagare

Utbildningen kombinerar teknologin med arbetet för att främja hälsa och grundpelaren när det kommer till användning av teknik inom vården är att vårdtagaren ska kunna bli så oberoende som möjligt. Förutom de klassiska larm som vårdtagare kan använda när de behöver hjälp akut hjälp så har allt fler banbrytande innovationer kommit ut på marknaden. Där finns bland annat sensorer som registrerar om individen rör sig inom vissa tidsintervall eller inte, där finns kameror så att personen kan bli tilltittad utan att vårdpersonal behöver besöka denne och där finns teknik med GPS som gör det lättare för vårdtagare att självständigt röra sig utomhus. Att använda digital signering är ytterligare en teknisk funktion som säkerställer att mediciner inte glöms bort och att de ges vid rätt tidpunkt.

Kombinera etik och teknik

En sak som kan komplicera teknikintegrationen inom vården är hur den ska fungera med vårdtagarens integritet. Vanligen måste en person ge sitt godkännande för att exempelvis bli filmad men hur åstadkoms detta hos en person med demens?